PALLET 4 HƯỚNG NÂNG TẢI TRỌNG 1500KG

-Sử dụng cho lưu kho, vân chuyển bằng container
-Sử dụng được cho cả xe nâng tay và nâng máy
-Độ ẩm của sản phẩm từ 15-18%
-Hun trùng theo tiêu chuẩn ISPM15
Danh mục: ,

KUBET