PALLET 4 HƯỚNG NÂNG TẢI TRỌNG 500KG

-Sử dụng cho lưu kho, vân chuyển bằng container
-Sử dụng được cho cả xe nâng tay và nâng máy
-Sản phẩm được sấy khô đến độ ẩm 15-18% và hun trùng theo tiêu chuẩn ISPM15
Danh mục: ,