Pallet gỗ thông 1270*1000

+ Nguyên liệu : gỗ keo, gỗ thông

+ Tải trọng : 2,5 tấn